POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

ALT Om, prioritatea noastră principală este să îți protejăm informațiile și să respectăm confidențialitatea datelor tale pe măsură ce utilizezi site-ul nostru. Această politică stabilește regulile și domeniul de aplicare al prelucrării de către noi a datelor tale și drepturile și responsabilitățile conexe.

 

 1.  DEFINIȚIE
  1.1.    ALTRNTV LIFESTYLE SRL – altrntvshop.com - cu sediul social: Sos Pantelimon 112, sector 2, 021597, cod de identificare fiscală RO44515505, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr J40/11264/30.04.2021, având contul deschis în ron RO83RNCB0092172532670001 la Banca Comercială Română.

1.2.    Date cu caracter personal - informații despre o persoană fizică identificată sau identificabilă prin unul sau mai mulți factori specifici identității fizice, fiziologice, genetice, mentale, economice, culturale sau sociale, inclusiv IP-ul dispozitivului, datele de localizare, identificatorul de internet și informațiile colectate prin intermediul cookie-urilor și al altor tehnologii similare.
1.3.    Politică – această Politică de confidențialitate, care conține informații despre prelucrarea datelor cu caracter personal și utilizarea modulelor cookie și a tehnologiilor de urmărire similare pe site-ul web. 
1.4.    GDPR - Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.
1.5.    Serviciu - website operat de către Administrator pe domeniul http://altrntvshop.com/, disponibil prin intermediul browserelor web. 
1.6.    Magazin - magazinul online Altrntv disponibil prin intermediul Serviciului, prin care Altrntv vinde bunuri la distanță.
1.7.    Utilizator - orice persoană fizică care vizitează site-ul web sau utilizează unul sau mai multe servicii sau funcționalități descrise în Politica.
1.8.    Dispozitiv – înseamnă un dispozitiv electronic prin intermediul căruia Utilizatorul obține acces la Site.

 1.  INFORMAȚII GENERALE

2.1. Altrntv garantează securitatea și confidențialitatea datelor găzduite și transmise prin sistemul său informatic. Aceste informații vor putea fi folosite de către Altrntv pentru a trimite utilizatorului confirmarea comenzilor, diverse oferte speciale, etc. numai cu acordul prealabil al clientului. Furnizarea datelor personale către Altrntv nu implică obligativate din partea utilizatorilor iar aceștia pot refuza furnizarea acestor date în orice circumstanțe și pot solicita în mod gratuit ștergerea acestora din baza de date. Orice astfel de cerere/notificare în vederea ștergerii acestora din baza de date, se va data, semna și trimite de către persoana înscrisă în baza de date prin e-mail la adresa hello@altrntv.ro, sau prin posta la adresa: Bulevardul Regina Elisabeta 26, sector 5, Bucureşti, România.

2.2.  Altrntv se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terți cu excepția operatorului de marketing direct. Datele personale vor putea fi însă transmise autorităților în drept să verifice tranzacțiile comerciale sau altor autorități în drept să efectueze orice verificări justificate în baza legii, dacă acest lucru va fi solicitat în conformitate cu legile în vigoare.

2.3.  Informațiile furnizate către Altrntv sunt folosite numai în scopul pentru care au fost introduse (efectuarea comenzilor, abonarea la newsletter, etc), conform legilor în vigoare. Altrntv nu furnizează adresa dumneavoastră de e-mail unor terți, nu încurajază spam-ul, și nu face publice datele furnizate de clienții săi fără acordul explicit al acestora.

2.4. Altrntv certifică faptul că va respecta drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, a Legii nr. 365/2002 privind comerțul electronic, precum și a Ordonanței nr. 130/2000 privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanță cu modificările ulterioare. Printre aceste drepturi se numără (enumerarea nu are un caracter limitativ):  

 • dreptul de a cere Altrntv să vă confirme prelucrarea sau nu a datelelor Dumneavoastră personale, în mod gratuit;
 • dreptul de a cere Altrntv să rectifice, actualizeze, blocheze sau șterge, în mod gratuit, acele date furnizate a căror prelucrare nu este conform dispozitiilor Legii nr. 677/2001;
 • dreptul de a cere Altrntv să înceteze, în mod gratuit, prelucrarea datelor Dumneavoastră personale;
 • dreptul de a cere Altrntv să înceteze expedierea de mesaje promotionale.

 

Orice astfel de cerere/notificare se va data, semna și trimite de către persoana înscrisă în baza de date prin e-mail la adresa hello@altrntv.ro sau prin posta, la adresa: Bulevardul Regina Elisabeta 26, sector 5, Bucureşti, România.

Altrntv nu poate fi făcută responsabila pentru erorile survenite în urma neglijenței utilizatorului privind securitatea și confidentialitatea contului și parolei sale. Altrntv nu poate fi făcut răspunzător în nici un fel pentru pierderea sau alterarea datelor personale stocate în scopul precizat în prezentul document. 


2.5.    În legătură cu utilizarea de către dumneavoastră a site-ului web, colectăm datele necesare pentru furnizarea serviciilor oferite, precum și informații despre activitatea dumneavoastră pe site. În acest sens, suntem controlorii datelor dumneavoastră cu caracter personal și acordăm o mare importanță protecției adecvate a acestora. Ne asigurăm că procesele de prelucrare a datelor pe care le desfășurăm respectă legislația relevantă, în special GDPR. Scopul nostru este de a vă permite să fiți pe deplin informat cu privire la modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal și de a vă oferi instrumente pentru a vă exercita drepturile. Vă rugăm să consultați mai jos pentru informații despre modul în care prelucrăm datele dumneavoastră personale. 

3.    CUM POT CONTACTA ADMINISTRATORUL ȘI IOD?
3.1.    Dacă aveți întrebări cu privire la prelucrarea de către noi a datelor dumneavoastră cu caracter personal sau dacă doriți să vă exercitați drepturile, vă rugăm să ne scrieți la adresa de e-mail: hello@altrntv.ro 

 1.  CUM OBȚINEM DATELE DUMNEAVOASTRĂ PERSONALE?
  4.1.    Obținem datele dumneavoastră personale direct de la dumneavoastră pentru a vă furniza în mod corespunzător serviciile noastre și pentru buna funcționare a Serviciului nostru. Ne furnizați datele dumneavoastră în principal prin intermediul formularelor dedicate, atunci când efectuați cumpărături în magazinul nostru, efectuate în baza Regulamentului magazinului, când vă abonați la buletinul nostru informativ sau când ne contactați, de exemplu, utilizând un formular de contact. De asemenea, primim datele dumneavoastră atunci când utilizați alte servicii disponibile pe site-ul web, de exemplu, atunci când navigați prin produsele oferite în magazin. 
 2.  ESTE OBLIGATORIE FURNIZAREA DE DATE CU CARACTER PERSONAL?
  5.1.    Este la latitudinea dumneavoastră să decideți dacă și ce date cu caracter personal ne furnizați - acest lucru nu este obligatoriu. Cu toate acestea, vă rugăm să rețineți că, în unele cazuri, furnizarea de date cu caracter personal este necesară pentru buna desfășurare a serviciilor oferite de noi sau este o condiție pentru încheierea și executarea unui contract, după cum este detaliat mai jos.
 3.  CUM PRELUCRĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ PERSONALE?
  UTILIZAREA SERVICIULUI
  6.1.    Atunci când utilizați Serviciul și nu sunteți un Utilizator înregistrat (adică nu aveți un cont în cadrul Serviciului), informațiile dumneavoastră personale (inclusiv adresa IP sau alți identificatori și informații colectate prin intermediul cookie-urilor sau al altor tehnologii similare) sunt prelucrate de noi: 
  6.1.1.    în scopul furnizării de servicii electronice în ceea ce privește punerea la dispoziția dumneavoastră a conținutului colectat pe site-ul web - atunci temeiul juridic al prelucrării este necesitatea prelucrării pentru executarea contractului [articolul 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR]; 
  6.1.2.    în scopuri analitice și statistice - atunci temeiul juridic al prelucrării este interesul legitim al Administratorului [articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR], care constă în efectuarea de analize ale activităților Utilizatorilor, precum și ale preferințelor acestora în vederea îmbunătățirii funcționalităților aplicate și a serviciilor furnizate; 
  6.1.3.    în scopul unei eventuale constatări și investigări a creanțelor sau al apărării împotriva creanțelor - temeiul juridic al prelucrării este interesul legitim al administratorului [articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR], care constă în protejarea drepturilor și intereselor sale comerciale; 
  6.1.4.    în scopuri de marketing ale administratorului și ale altor entități, în special în legătură cu prezentarea de publicitate comportamentală - principiile de prelucrare a datelor cu caracter personal în scopuri de marketing sunt descrise în secțiunea MARKETING.
  6.2.    Activitatea dumneavoastră pe site-ul web, inclusiv datele dumneavoastră personale, este înregistrată în jurnalele de sistem (un program special de calculator utilizat pentru a stoca o înregistrare cronologică care conține informații despre evenimente și activități care se referă la sistemul informatic utilizat pentru a furniza serviciile noastre). Informațiile colectate în jurnale sunt prelucrate în principal în scopuri legate de furnizarea de servicii. De asemenea, le prelucrăm în scopuri tehnice, administrative, în scopul asigurării securității sistemului informatic și al gestionării acestui sistem, precum și în scopuri analitice și statistice - în acest sens, temeiul juridic al prelucrării este interesul legitim al administratorului [articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR]. 
  ÎNREGISTRAREA ȘI ÎNTREȚINEREA CONTULUI
  6.3.    Persoanele care se înregistrează pe site-ul web sunt rugate să furnizeze datele necesare pentru crearea și operarea unui cont. Puteți furniza date suplimentare pentru o gestionare mai ușoară, dându-vă acordul pentru prelucrarea acestora. Aceste date pot fi șterse în orice moment. Furnizarea datelor marcate ca fiind obligatorii este necesară pentru crearea și operarea unui cont, iar nerespectarea acestei cerințe va duce la imposibilitatea de a crea un cont. Furnizarea altor date este voluntară. 
  6.4.    Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate: 
  6.4.1.    în vederea furnizării de servicii legate de menținerea și deservirea unui cont pe site-ul web - temeiul juridic al prelucrării este necesitatea prelucrării pentru executarea unui acord (articolul 6.1.b GDPR), iar în ceea ce privește datele furnizate opțional - temeiul juridic al prelucrării este consimțământul (articolul 6.1.a GDPR);
  6.4.2.    în scopuri analitice și statistice - temeiul juridic al prelucrării este interesul legitim al Administratorului [articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR], care constă în efectuarea de analize ale activității Utilizatorului pe Site-ul web și ale utilizării contului, precum și ale preferințelor Utilizatorului pentru a îmbunătăți funcționalitățile utilizate; 
  6.4.3.    în scopul unei eventuale constatări și investigări a creanțelor sau al apărării împotriva creanțelor - în temeiul juridic al prelucrării este interesul legitim al administratorului [articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR], care constă în protejarea drepturilor și intereselor sale comerciale;
  6.4.4.    în scopuri de marketing ale administratorului și ale altor entități - principiile de prelucrare a datelor cu caracter personal în scopuri de marketing sunt descrise în secțiunea MARKETING.
  6.5.    De asemenea, vă puteți conecta la contul dumneavoastră de pe site-ul web prin intermediul rețelei sociale Facebook. În acest caz, Serviciul va colecta din contul dumneavoastră din cadrul rețelei sociale, doar datele necesare pentru înregistrarea și operarea contului dumneavoastră. Domeniul de aplicare a datelor dumneavoastră la care avem acces va fi indicat în mesajul afișat atunci când vă întrebați dacă doriți să vă conectați în continuare. Continuarea conectării va însemna că datele indicate vor fi transmise Serviciului nostru. Facebook va reține alegerea dumneavoastră și, dacă vă conectați din nou prin acest portal, mesajul nu va mai fi afișat din nou. Informații detaliate despre domeniul de aplicare și scopurile prelucrării datelor de către portal, precum și despre drepturile aferente și opțiunile de configurare pentru a vă proteja confidențialitatea sunt descrise în politica de confidențialitate Facebook.
  6.6.    În cazul în care utilizatorul încarcă date personale ale altor persoane (inclusiv numele, adresa, numărul de telefon sau adresa de e-mail ale acestora) pe site-ul web, acesta poate face acest lucru numai cu condiția să nu încalce legea sau drepturile personale ale persoanelor respective. 
  PLASAREA DE COMENZI
  6.7.    Atunci când comandați bunuri sau servicii de la noi, vom prelucra datele dumneavoastră personale. Furnizarea datelor marcate ca fiind obligatorii este necesară pentru acceptarea și procesarea comenzii, iar dacă aceste date nu sunt furnizate, comanda nu va fi procesată. Furnizarea altor date este opțională. 
  6.8.    Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate:
  6.8.1.    în scopul prelucrării unei comenzi transmise - temeiul juridic al prelucrării este necesitatea prelucrării pentru executarea contractului [articolul 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR]; în ceea ce privește datele furnizate opțional, temeiul juridic al prelucrării este consimțământul dumneavoastră [articolul 6 alineatul (1) litera (a) din GDPR];
  6.8.2.    pentru a respecta obligațiile legale care îi revin administratorului, care decurg în special din legislația fiscală și contabilă - temeiul juridic pentru prelucrare este o obligație legală [articolul 6 alineatul (1) litera (c) din GDPR];
  6.8.3.    în scopuri analitice și statistice - temeiul juridic al prelucrării este interesul legitim al Administratorului [articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR], care constă în efectuarea de analize ale activității Utilizatorului pe Site-ul web, precum și ale preferințelor de cumpărare ale Utilizatorului în vederea îmbunătățirii funcționalităților aplicate; 
  6.8.4.    în scopul unei eventuale constatări și investigări a creanțelor sau al apărării împotriva creanțelor - temeiul juridic al prelucrării este interesul legitim al administratorului [articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR], care constă în protejarea drepturilor și intereselor sale comerciale.
  RECLAMAȚII ȘI RETURNĂRI
  6.9.    Trimiterea unei reclamații sau returnarea este asociată cu prelucrarea Datelor dumneavoastră cu caracter personal. Furnizarea datelor din formularul de reclamație nu este obligatorie, dar este necesară pentru tratarea corectă a reclamației. Furnizarea de date în formularul de returnare nu este obligatorie, dar este necesară pentru o retragere efectivă din contract. 
  6.10.    Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate: 
  6.10.1.    pentru a lua în considerare o reclamație depusă - temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este obligația administratorului în temeiul legii privind garanția pentru defectele bunurilor vândute [articolul 6 alineatul (1) litera (c) din GDPR];
  6.10.2.    pentru a procesa o returnare - temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este obligația administratorului în temeiul legislației privind protecția consumatorilor [articolul 6 alineatul (1) litera (c) din GDPR], dacă returnarea se bazează pe prevederile dreptului de retragere, sau necesitatea prelucrării pentru executarea contractului [articolul 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR], dacă returnarea se bazează pe regulile magazinului nostru; 
  6.10.3.    pentru a îndeplini alte obligații legale care revin administratorului, care decurg în special din reglementările fiscale și contabile - temeiul juridic pentru prelucrare este o obligație legală [articolul 6 alineatul (1) litera (c) din GDPR];
  6.10.4.    în scopuri analitice și statistice - temeiul juridic al prelucrării este interesul legitim al Administratorului [articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR], care constă în efectuarea de analize ale activității Utilizatorului pe Site-ul web, precum și ale preferințelor de cumpărare ale Utilizatorului în vederea îmbunătățirii funcționalităților aplicate; 
  6.10.5.    în scopul unei eventuale constatări și investigări a creanțelor sau al apărării împotriva creanțelor - temeiul juridic al prelucrării este interesul legitim al administratorului [articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR], care constă în protejarea drepturilor și intereselor sale comerciale.
  FORMULAR DE CONTACT
  6.11.    Oferim posibilitatea de a ne contacta prin intermediul formularului de contact. Utilizarea formularului vă solicită să furnizați datele cu caracter personal necesare pentru a vă contacta și a răspunde solicitării dumneavoastră. Furnizarea datelor marcate ca fiind obligatorii este necesară pentru a primi și a servi cererea, iar nerespectarea acestei cerințe va duce la imposibilitatea de a furniza serviciul. Furnizarea altor date (de exemplu, în conținutul cererii de informații) este voluntară. 
  6.12.    Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate: 
  6.12.1.    pentru a identifica și a trata cererea dumneavoastră trimisă prin intermediul formularului furnizat - temeiul juridic al prelucrării este interesul legitim al administratorului [articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR], care constă în necesitatea de a rezolva problema semnalată și corespondența care îi este adresată în legătură cu activitățile sale comerciale;
  6.12.2.    în scopuri analitice și statistice - temeiul juridic al prelucrării este interesul legitim al administratorului [articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR], constând în statistici privind interogările efectuate de utilizatori prin intermediul site-ului web în vederea îmbunătățirii funcționalității acestuia.


  7.    MARKETING
  7.1.    Prelucrăm datele dumneavoastră personale pentru a desfășura activități de marketing, care pot include:
  7.1.1.    prezentarea de conținut de marketing relevant pentru interesele dumneavoastră (publicitate comportamentală);
  7.1.2.    desfășurarea de activități legate de comercializarea directă a bunurilor și serviciilor (trimiterea de informații comerciale prin mijloace electronice și activități de telemarketing).
  7.2.    Pentru a desfășura activități de marketing, utilizăm profilarea în unele cazuri. Acest lucru înseamnă că, prin intermediul prelucrării automate a datelor, evaluăm factorii selectați în ceea ce vă privește pentru a analiza comportamentul dumneavoastră sau pentru a face previziuni pentru viitor. Acest lucru ne permite să adaptăm mai bine conținutul afișat la preferințele și interesele dumneavoastră individuale.

 MARKETING DIRECT 
7.5.    În cazul în care v-ați dat consimțământul, datele dumneavoastră pot fi utilizate de noi pentru a vă direcționa conținut de marketing prin diverse canale, de exemplu prin e-mail (sub forma unui buletin informativ), prin MMS/SMS sau prin telefon. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest caz este interesul legitim al administratorului [articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR] în legătură cu consimțământul pe care l-ați acordat, constând în comercializarea bunurilor și serviciilor oferite. Astfel de acțiuni sunt întreprinse de noi numai dacă vă dați consimțământul, pe care îl puteți retrage în orice moment. Vă puteți revoca consimțământul în orice moment făcând clic pe link-ul pe care îl trimitem în orice e-mail care conține informații comerciale, contactându-ne la următoarea adresă de e-mail hello@altrntv.ro. Retragerea consimțământului nu afectează corectitudinea prelucrării datelor în perioada anterioară retragerii. 

NOTIFICĂRI DE TIPUL PUSH
7.6.    Dacă v-ați dat consimțământul separat pentru a primi notificări push, puteți primi notificări sub formă de mesaje afișate pe dispozitivul dumneavoastră mobil și în browserul web utilizat, care conțin conținut de marketing legat de ofertele, serviciile și promoțiile noastre. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop este interesul legitim al Administratorului [articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR], care constă în comercializarea bunurilor și serviciilor oferite în legătură cu consimțământul dumneavoastră de a primi comunicări sub formă de notificări push. Vă puteți retrage consimțământul de a primi notificări de tipul push în orice moment. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate înainte de retragerea acestuia. Vă puteți retrage consimțământul prin modificarea setărilor browserului web pe care îl utilizați sau pe dispozitivul dumneavoastră mobil. 

FACEBOOK CUSTOM AUDIENCE
7.7.    Marketingul produselor și serviciilor pe care le oferim poate fi realizat cu ajutorul instrumentului Custom Audience al Facebook. Facebook Custom Audience este un instrument care permite administratorului să încarce o bază de date hașurată de adrese de e-mail în instrumentele Facebook pentru a verifica dacă au fost create conturi de utilizator pe platforma Facebook folosind aceleași adrese de e-mail. În cazul în care coincidența adreselor de e-mail este confirmată, utilizatorilor Facebook li se pot afișa reclame ale administratorului după ce se conectează.

 1.  PRELUCRAREA DATELOR PRIVIND VIZITATORII PROFILURILOR DE REȚELE SOCIALE ALE ADMINISTRATORULUI 
  8.1.    Administratorul are profiluri publice pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, YouTube. Ca atare, procesează datele pe care vizitatorii acestor profiluri le lasă în urmă (inclusiv comentarii, like-uri, ID-uri web).
  8.2.    Datele cu caracter personal ale acestor persoane sunt prelucrate:
  8.2.1.    pentru a le permite să fie active pe profilurile lor;
  8.2.2.    pentru a gestiona profilurile în mod eficient, furnizând utilizatorilor portalurilor informații despre inițiativele și alte activități ale administratorului, precum și în legătură cu promovarea diferitelor evenimente, servicii și produse;
  8.2.3.    în scopuri statistice și analitice;
  8.2.4.    În mod alternativ, acestea pot fi prelucrate în scopul afirmării și apărării împotriva creanțelor.
  8.3.    Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este interesul legitim al administratorului [articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR], care constă în:
  8.3.1.    promovarea mărcii sale și îmbunătățirea calității serviciilor sale,
  8.3.2.    efectuarea de analize de activitate și de preferințe, 
  8.3.3.    în cazul în care este necesar, pentru revendicarea și apărarea creanțelor.
  ATENȚIE: Informațiile de mai sus nu se aplică prelucrării datelor cu caracter personal de către administratorii rețelelor de socializare. 
 2.  INFORMAȚII PRIVIND UTILIZAREA COOKIE-URILOR
  CE SUNT COOKIE-URILE?
  9.1.    Cookie-urile sunt fișiere text de mici dimensiuni salvate și stocate pe dispozitivele prin care utilizatorul accesează site-ul web. Cookie-urile colectează informații care facilitează utilizarea site-ului web, de exemplu, prin reținerea vizitelor și activităților utilizatorului. Cookie-urile pe care le folosim sunt sigure pentru dispozitivul dumneavoastră. În special, nu este posibil ca virușii sau alte programe software sau malware nedorite să pătrundă în dispozitivele utilizatorilor pe această cale. Aceste module cookie ne permit să identificăm software-ul utilizat de către utilizator și să adaptăm funcționarea site-ului web la fiecare utilizator în parte.
  TIPURI DE COOKIE-URI UTILIZATE DE ADMINISTRATOR
  9.2.    Utilizăm următoarele tipuri de module cookie:
  9.2.1.    Cookie-urile obligatorii sunt necesare pentru buna funcționare a site-ului web. Datorită acestor fișiere, administratorul poate asigura desfășurarea în siguranță a unor activități cum ar fi, de exemplu, procesarea comenzii unui utilizator, "reamintirea" unui utilizator logat în Serviciu după ce s-a mutat pe un alt site sau completarea automată a datelor de adresă în timpul cumpărăturilor. Blocarea acestor module cookie în browserul utilizatorului poate duce la o funcționare defectuoasă a site-ului web. Aceste module cookie sunt obligatorii și nu este posibilă dezactivarea lor.
  Scopuri specifice pentru utilizarea modulelor cookie tehnice:
  a)    asigurarea securității și fiabilității serviciului;
  b)    executarea proceselor necesare pentru a asigura funcționalitatea deplină a site-ului web, inclusiv, dar fără a se limita la
  -    adaptarea conținutului site-ului web pentru a se asigura că utilizatorul poate utiliza pe deplin funcționalitățile oferite și pentru a optimiza utilizarea site-ului web. În special, aceste fișiere vă permit să recunoașteți parametrii de bază ai dispozitivului utilizatorului și să afișați site-ul web în consecință;
  -    permiterea utilizării funcțiilor "Clipboard" și "Coș de cumpărături" de pe site-ul web.
  9.2.2.    Cookie-urile analitice sunt utilizate de către Administrator atât pentru a analiza comportamentul utilizatorilor pe site-ul web în scopuri comerciale, cât și pentru a înțelege modul în care utilizatorii utilizează site-ul web. Acest lucru vă permite să identificați ce funcționalități trebuie îmbunătățite sau actualizate. Informațiile obținute de către Administrator prin intermediul cookie-urilor analitice sunt anonime - pe baza acestora, Administratorul nu poate identifica Utilizatorul de la care au fost obținute informațiile.
  9.2.3.    Modulele cookie de personalizare ne permit să analizăm comportamentul dumneavoastră pe site-ul web și preferințele dumneavoastră de cumpărare, astfel încât să vă putem oferi sugestii de produse personalizate, să modificăm funcționalitatea site-ului web și să includem conținut sponsorizat. Datele obținute prin intermediul acestor module cookie pot fi, de asemenea, utilizate pentru a îmbunătăți sistemele și software-ul existente și pentru a dezvolta noi soluții și funcționalități.
  9.2.4.    Cookie-urile publicitare permit administratorului să adapteze reclamele afișate la preferințele și interesele utilizatorilor, adică să direcționeze utilizatorii către așa-numita publicitate comportamentală. Cu ajutorul acestora, entitățile care cooperează cu administratorul, cum ar fi Facebook sau Instagram, vor putea ajusta în mod corespunzător conținutul publicitar afișat, astfel încât acesta să fie adaptat la preferințele utilizatorului.
  PERIOADA DE STOCARE A COOKIE-URILOR
  9.3.    Cookie-urile descrise mai sus pot fi împărțite în două tipuri, în funcție de perioada de stocare:
  9.3.1.    Cookie-urile de sesiune sunt stocate pe dispozitivul utilizatorului și rămân acolo până când se încheie sesiunea de navigare. Informațiile stocate sunt apoi șterse definitiv din memoria dispozitivului. 
  9.3.2.    Cookie-urile persistente sunt stocate pe dispozitivul dumneavoastră până când le ștergeți. Încheierea unei sesiuni de navigare sau oprirea dispozitivului nu le șterge. Dacă nu ștergeți modulele cookie persistente de pe dispozitivul dumneavoastră, acestea vor fi stocate timp de până la 60 de zile după ce au fost introduse. 
  GESTIONAREA COOKIE-URILOR PE SITE
  9.4.    Numai cookie-urile necesare sunt necesare pentru funcționarea corectă a site-ului web. În ceea ce privește alte tipuri de module cookie, vă puteți da consimțământul pentru utilizarea acestora, dar acest lucru nu este obligatoriu.